EL REGLAMENT DE LA VUELING CURSA BOMBERS BARCELONA

 • Art. 1. La Vueling Cursa Bombers de Barcelona tindrà lloc el diumenge 22 d’octubre de 2023. La sortida estarà situada en el Passeig de Picasso i tindrà diferents sortides en funció del calaix, sent la primera a les 8.50 i l’última a les 9:07h.
 • Art. 2. La prova està oberta a tots els ciutadans. El mínim d’edat per participar a la prova és de 16 anys. Els menors de 18 anys (16-17 anys) hauran d’estar autoritzats pels tutors legals.
 • Art. 3. Distància: 10 km. Homologada per la FCA.
 • Art. 4. El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. Es disposaran punts d’avituallament i estaran situats aproximadament al quilòmetre 5 i a l’arribada.
 • Art. 5. El tancament de la cursa es produirà al cap d’una hora i mitja d’haver començat.
 • Art. 6. És obligatori l’ús de xip de cronometratge. El xip de lloguer es troba en el dorsal. Per tant, no s’haurà de retornar i tampoc s’haurà de posar en els cordons. Només aquells que tinguin el xip groc hauran de portar-lo en els cordons.
 • Art. 7. La inscripció te un cost de 17€ més 2€ en cas d’utilitzar un xip de lloguer. En cas de no participar no es retornarà l’import de la mateixa, ni del xip blanc, si és per causes no imputables a l’organització. No es realitzarà la devolució en ningun cas. A excepció d’una justificació mèdica, que haurà de ser aprovada per l’organtzació.

  En cas de canvi de data de la Vueling Cursa Bombers per causes de força major, l’organització oferirà als inscrits la possibilitat de mantenir la seva inscripció per a la nova data establerta o bé per a la següent edició de la prova.

 • Art. 8. Les inscripcions es faran on-line seguint les indicacions de l’apartat “INSCRIPCIONS”
 • Art. 9. La inscripció es tancarà quan s’esgotin inscripcions o el dia 15 d’octubre a les 23:59 hores.
 • Art. 10. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o força major.
 • Art. 11. Els atletes es distribuiran en calaixos en funció de la marca acreditada en curses homologades de la present temporada o l’anterior segons consti en el registre de ChampionChip.
 • Art. 12. S’efectuaran sortides a partir de les 8:50h.
 • Art. 13. Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per l’organització i compleixin una missió especifica.
 • Art. 14. Els dorsals i xips s’hauran de recollir els dies i franja horària que s’ha sol·licitat en funció de les disponibilitats. EL DIA DE LA CURSA NO S’ENTREGARÀ CAP DORSAL
 • Art. 15. El fet de no retirar el dorsal i el xip en els dies establerts significa la renúncia als mateixos i a la participació sense dorsal. (Consulteu l’apartat Recollida de dorsal i xip)
 • Art. 16. La prova forma part de les curses de la challenge 10k, corresponent al calendari 2022-2023.
 • Art. 17. És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la part frontal de la samarreta de forma que sigui visible.
 • Art. 18. La participació a l’esdeveniment es farà sota la responsabilitat i propi risc dels participants a la cursa. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els/les participants puguin ocasionar durant la prova. Fer-se ells/es mateixos/es o a terceres persones.
 • Art. 19. Es podrà participar amb cadira de rodes o carro d’atletisme, però no amb handbike.
 • Art. 20. Les persones amb diversitat funcional visual han d’anar degudament identificades, així com la persona que els faci de guia. Els guies disposaran d’un dorsal de GUIA, aniran sense xip i no apareixeran a la classificació. En cas de voler aparèixer en els resultats, el GUIA haurà de fer una inscripció convencional.
 • Art.21. Per optar a la classificació de la categoria de diversitat funcional visual, intel·lectual, paràlisi cerebral i física cal adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a l’adreça info@cursadebombers.barcelona. En cas que es necessiti guia caldrà indicar-ne les dades (nom, cognoms, DNI o passaport, data de naixement, telèfon mòbil i correu electrònic).
 • Art. 22. Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.
 • Art. 23. El fet d’inscriure’s a la prova implica l’acceptació d’aquest reglament i del reglament de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA). L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.
 • Art. 24No està permès que els participants corrin amb GOSSOS o altres animals, ni que vagin acompanyats de COTXETS o similars per a nens ni cadires de rodes que no siguin esportives.
 • Art. 25. S’entregaran premis als tres primers classificats en categoria absoluta masculina i femenina. També es premiarà al primer bomber i la primera bombera.