EL REGLAMENT DE LA VUELING CURSA BOMBERS DE BARCELONA

 • Art. 1. La Vueling Cursa Bombers tindrà lloc el diumenge 24 d’octubre de 2021. La sortida estarà situada a l’Avinguda Marquès de l’Argentera. En funció de la normativa i protocols de prevenció Covid hi haurà una única sortida a les 9:00 hores o bé tres sortides diferents a les 9:00h / 9:06h / 9:12h.
 • Art. 2. La prova està oberta a tots els ciutadans. El mínim d’edat per participar a la prova és de 16 anys. Els menors de 18 anys (16-17 anys) hauran d’estar autoritzats pels tutors legals.
 • Art. 3. Distància: 10 km. Homologada per la FCA.
 • Art. 4. El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. Es disposaran punts d’avituallament i estaran situats aproximadament als quilòmetres 4 i a l’arribada.
 • Art. 5. El tancament de la cursa es produirà al cap d’una hora i mitja d’haver començat.
 • Art. 6. És obligatori l’ús de xip de cronometratge. Si no es disposa de xip de propietat (xip groc), qui vulgui participar haurà d’adquirir un xip d’un sol ús al preu de 2€, IVA inclòs. EL XIP S’HAURÀ DE PORTAR LLIGAT DEGUDAMENT A LA SABATILLA.
 • Art. 7. La inscripció te un cost de 17€ més 2€ en cas d’utilitzar un xip de lloguer. En cas de no participar no es retornarà l’import de la mateixa, ni del xip blanc, si és per causes no imputables a l’organització.

  En cas de canvi de data de la Vueling Cursa Bombers per causes de força major, l’organització oferirà als inscrits la possibilitat de mantenir la seva inscripció per a la nova data establerta o bé per a la següent edició de la prova.

 • Art. 8. Les inscripcions es faran on-line seguint les indicacions de l’apartat “INSCRIPCIONS”
 • Art. 9. La inscripció es tancarà quan s’esgotin inscripcions o el dia 17 d’octubre a les 23:59 hores.
 • Art. 10. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o força major.
 • Art. 11. Els atletes es distribuiran en calaixos en funció de la marca acreditada en curses homologades de la present temporada o l’anterior segons consti en el registre de ChampionChip.
 • Art. 12. S’efectuaran sortides cada a partir de les 9:00h.
 • Art. 13. Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per l’organització i compleixin una missió especifica.
 • Art. 14. Els dorsals i xips s’hauran de recollir els dies i franja horària que s’ha sol·licitat en funció de les disponibilitats. EL DIA DE LA CURSA NO S’ENTREGARÀ CAP DORSAL
 • Art. 15. El fet de no retirar el dorsal i el xip en els dies establerts significa la renúncia als mateixos i a la participació sense dorsal. (Consulteu l’apartat Recollida de dorsal i xip)
 • Art. 16. La prova forma part de les curses de la challenge 10k, corresponent al calendari 2020-2021.
 • Art. 17. És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la part frontal de la samarreta de forma que sigui visible.
 • Art. 18. La participació a l’esdeveniment es farà sota la responsabilitat i propi risc dels participants a la cursa. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els/les participants puguin ocasionar durant la prova. Fer-se ells/es mateixos/es o a terceres persones.
 • Art. 19. Es podrà participar amb cadira de rodes o carro d’atletisme, però no amb handbike.
 • Art. 20. Les persones amb diversitat funcional visual han d’anar degudament identificades, així com la persona que els faci de guia. Els guies disposaran d’un dorsal de GUIA, aniran sense xip i no apareixeran a la classificació. En cas de voler aparèixer en els resultats, el GUIA haurà de fer una inscripció convencional.
 • Art.21. Per optar a la classificació de la categoria de diversitat funcional visual, intel·lectual, paràlisi cerebral i física cal adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a l’adreça info@cursadebombers.barcelona. En cas que es necessiti guia caldrà indicar-ne les dades (nom, cognoms, DNI o passaport, data de naixement, telèfon mòbil i correu electrònic).
 • Art. 22. Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.
 • Art. 23. El fet d’inscriure’s a la prova implica l’acceptació d’aquest reglament i del reglament de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA). L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.
 • Art. 24No està permès que els participants corrin amb GOSSOS o altres animals, ni que vagin acompanyats de COTXETS o similars per a nens.
 • Art. 25. S’entregaran premis als tres primers classificats en categoria absoluta masculina i femenina. També es premiarà al primer bomber i la primera bombera.